บทบาทของกีฬาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริม SDGs

บทบาทของกีฬาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริม SDGs

การประชุมผู้นำระดับโลกครั้งล่าสุดที่องค์การสหประชาชาติได้สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่จะนำมาใช้โดยประเทศต่างๆ ทั่วโลก Suheil F. Tandon จาก Pro SpoDevelopment อธิบายว่าเหตุใดกีฬาและพลศึกษาจึงต้องมีบทบาทสำคัญ

อย่างยิ่งในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

กีฬาและพลศึกษา (PE) จะต้องถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ที่เพิ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ (UN) กีฬาและ PE เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าสามารถขจัดอุปสรรคด้านอายุ เพศ ศาสนา วรรณะ เชื้อชาติ และสัญชาติได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือระดับโลกอย่างแท้จริงที่เข้าถึงได้กว้างไกล ซึ่งทำให้สามารถจัดการSDGs จำนวนมากได้ ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาและพละจะอยู่ที่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (เป้าหมาย 3) เนื่องจากการออกกำลังกายมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงในการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มอายุขัยตลอดจนลดความอ้วนและลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ กีฬาสามารถใช้ได้ในทุกกลุ่มอายุ และต้องได้รับการส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ต้องใช้ PE ในกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่า วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการรวมไว้ในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เหมาะสมกับ SDG การศึกษาที่มี

คุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องรวม PE ไว้เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรสากลสำหรับ PE และการกีฬาของ UNESCOซึ่งช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าตลอดชีวิตของการเคารพ มิตรภาพ การทำงานเป็นทีม การเล่นที่ยุติธรรม วินัยในตนเอง และการรวมเข้าด้วยกัน PSDกีฬาและพละได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการแก้ไขปัญหาความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กสาวโดยให้โอกาสพวกเขาได้เล่นกีฬาเพื่อช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจในตนเอง ตัดสินใจในชีวิตอย่างมีข้อมูลและเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ กีฬาและพละกำลังถูกใช้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนที่ติดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมแนวความคิดของการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสนิทสนม ดังนั้น กีฬาและพลศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในความเท่าเทียมทางเพศของสหประชาชาติ 

ลดความเหลื่อมล้ำและสันติภาพและความยุติธรรม SDGs

สหประชาชาติได้รับทราบบทบาทของกีฬาในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ในปี 2543 และได้ประกาศให้กีฬาเป็นปัจจัยสนับสนุนสำหรับ SDGs ฉันเชื่อว่ามันเป็นมากกว่าตัวเปิดใช้งาน และตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาและการพัฒนาต่างๆ ที่จะใช้กีฬาและ PE เพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าของการบรรลุ SDG ต่างๆ ในขณะที่ทำงานร่วมกันและดำเนินการตาม SDG ขั้นสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายเหล่านี้ ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครีเนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมาก

นอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน